:: Skautské múzeum | Naši sponzori ::

Naši sponzori

Mesto Ružomberok
www.ruzomberok.sk
Kultúrny dom Andreja Hlinku
www.kdah.sk
Tlačiareň TESFO
www.tesfo.sk

Jozef Pochyba - DOMINO
NANCY, s.r.o - sieťové riešenia a výpočtová technika
Správa NP Nízke Tatry
Správa NP Veľká Fatra
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
  • Ministerstvo Školstva SR
  • Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok
  • Lesy SR, š. p., odštepný závod Lipt. Hrádok
  • Lesná Správa Rakytov, Lipt. Osada
  • Mestské Lesy Ružomberok
  • OZ DOP Šiprúň, Ružomberok
  • OÚ životného prostredia v Ružomberku
  • Obecný úrad Lipt. Revúce
designed by Huba